Produkte - Stiga

 • Produkte
 Hochdruckreiniger: Stiga - HPS 110
99,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyHPS 110 - Stiga
159,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 36 E - Stiga
159,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySAB 24 AE - Stiga
169,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySBT 4060 AE - Stiga
179,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySGT 24 AE - Stiga
179,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySHT 24 AE - Stiga
199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyHPS 235 R - Stiga
199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySC 24 AE - Stiga
199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySBT 5060 AE - Stiga
219,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 40 E - Stiga
229,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyST 1151 E - Stiga
249,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 44 E - Stiga
259,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySMT 24 AE - Stiga
279,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySWP 355 - Stiga
379,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySWP 475 - Stiga
479,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySWP 577 - Stiga
479,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 48 SQ H - Stiga
479,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 48 SVQ - Stiga
499,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 43 MAE - Stiga
499,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 55 SQ - Stiga
499,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip 50 SX - Stiga
549,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip 47 MAE - Stiga
549,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 48 Q MAE - Stiga
579,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 50 SVEQ - Stiga
599,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 50 SVQ H - Stiga
599,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 48 SQ MAE - Stiga
649,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 50 S - Stiga
649,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 43 Q DAE - Stiga
659,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 53 SQ MAE - Stiga
699,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 55 SVQ H - Stiga
749,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 50 SQ B - Stiga
699,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip 50 SXE - Stiga
799,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 55 SQ B - Stiga
849,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 50 SQ H - Stiga
899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip 47 S DAE - Stiga
949,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 50 SVEQ B - Stiga
1.099,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip 50 SX DAE - Stiga
899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummySILEX 87 B BALKENMÄHER - Stiga
1.099,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi Mähdeck Park 95 - Stiga
1.199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip Pro 50 SX DAE - Stiga
1.099,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip Pro 53 SVX B - Stiga
1.199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 55 SV H - Stiga
1.199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 55 SQ DAE - Stiga
1.279,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyST 4262 PB - Stiga
1.199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyMulticlip Pro 53 SVX H - Stiga
1.269,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi Mähdeck Park 95 EL - Stiga
1.369,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 50 SQ DAE - Stiga
1.399,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTwinclip 55 SH BBC - Stiga
1.469,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi Mähdeck Park 105 EL - Stiga
1.699,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 1066 H - Stiga
1.899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTornado 2098 - Stiga
1.899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyST 5266 PB TRAC - Stiga
1.769,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi Mähdeck Park 1003 EL - Stiga
1.899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyCombi 1066 HQ - Stiga
2.099,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyVilla 12 (ohne Mähdeck) - Stiga
2.099,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTornado 2098 H - Stiga
2.199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyEstate 2084 - Stiga
2.599,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyEstate 2084 H - Stiga
2.649,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyPark 120 (ohne Mähdeck) - Stiga
2.499,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTornado 3098 H - Stiga
2.849,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyPark 220 (ohne Mähdeck) - Stiga
2.899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyVILLA 14 HST (Ohne Mähwerk) - Stiga
2.999,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyEstate 4092 H - Stiga
3.199,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyEstate 3098 H - Stiga
3.599,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyEstate 5092 H - Stiga
3.799,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyTornado 6108 HW - Stiga
4.299,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyEstate 6102 HW - Stiga
5.699,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyZT 3107 T - Stiga
6.899,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyZT 5132 T - Stiga
7.999,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyPark 740 PWX (ohne Mähwerk) - Stiga
9.799,- € (UVP) 
(inkl. USt)
map-dummyPark 540 DPX (ohne Mähwerk) - Stiga